skip to Main Content

อากาศเปลี่ยนทีไร ทำเราป่วยทุกที

  • December 10, 2020

ฮัดชิ้ว! ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย มลพิษทางอากาศก็เยอะ

จนหลายคนต้องล้มป่วยเพราะร่างกายปรับตัวไม่ทัน

ส่งผลให้เกิดอาการแพ้อากาศ คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอจามอยู่บ่อย ๆ  และยังเป็นไข้กันอีก

Back To Top