skip to Main Content

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อการค้า ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร
ตัวยาสำคัญ ผงยาฟ้าทะลายโจร 350 mg/ แคปซูล (Andrographis Paniculata 350 mg/ capsule)
ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการไข้ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ
ทะเบียนยา G 116/43
ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 แคปซูล (10’s * 10)

 

 

Back To Top