skip to Main Content

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อการค้า ยาแคปซูลใบมะขามแขก
ตัวยาสำคัญ ผงยาใบมะขามแขก 400 mg/ แคปซูล (Cassia Angustifolia Vahl 400 mg/ capsule)
ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการท้องผูก เป็นยาระบาย
ทะเบียนยา G 60/43
ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 แคปซูล (10’s * 10)

 

Back To Top