skip to Main Content

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อการค้า ยาแคปซูลขมิ้นชัน
ตัวยาสำคัญ ผงยาขมิ้นชัน 350 mg/ แคปซูล (Curcuma Longa 350 mg/ capsule)
ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
ทะเบียนยา G 348/44
ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 แคปซูล (10’s * 10)

 

Back To Top