Macrophar

PRODUCT

ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร

(ผงยาฟ้าทะลายโจร 350 มก.)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อการค้ายาแคปซูลฟ้าทะลายโจร
ตัวยาสำคัญผงยาฟ้าทะลายโจร 350 mg/ แคปซูล (Andrographis Paniculata 350 mg/ capsule)
ข้อบ่งใช้บรรเทาอาการไข้ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ
ทะเบียนยาG 116/43
ขนาดบรรจุกล่องละ 100 แคปซูล (10’s * 10)