Macrophar

PRODUCT

M-Cin

Indometacin 8 mg / mL

ข้อมูลตามเอกสารกำกับยา

ชื่อการค้าM-Cin
ตัวยาสำคัญIndometacin 8 mg / mL
ข้อบ่งใช้บรรเทาอาการปวด อักเสบ และบวมของข้อ เอ็น และกล้ามเนื้อ
ทะเบียนยา1A 129/50
รูปแบบยายาน้ำ สำหรับใช้ทาภายนอก