Macrophar

PRODUCT

ยาแคปซูลใบมะขามแขก

(ผงใบมะขามแขก 400 มก.)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อการค้ายาแคปซูลใบมะขามแขก
ตัวยาสำคัญผงยาใบมะขามแขก 400 mg/ แคปซูล (Cassia Angustifolia Vahl 400 mg/ capsule)
ข้อบ่งใช้บรรเทาอาการท้องผูก เป็นยาระบาย
ทะเบียนยาG 60/43
ขนาดบรรจุกล่องละ 100 แคปซูล (10’s * 10)