Macrophar

PRODUCT

Bactedene

Povidone Iodine 10%

ข้อมูลตามเอกสารกำกับยา

ชื่อการค้าBactedene
ตัวยาสำคัญPovidone Iodine 10%
ข้อบ่งใช้ใช้ทาบาดแผลสด บาดแผลทั่วไป แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก และการทำความสะอาดผิวหนังก่อนผ่าตัด
ทะเบียนยา 1A 290/37
รูปแบบยาเจล สำหรับใช้ทาภายนอก