Macrophar

PRODUCT

Paracetamol 300 mg , Doxylamine succinate 6.25 mg & Dextromethorphan HBr 10 mg​

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเลือกรูปแบบตัวตนของคุณ

ขออภัย

เนื้อหาส่วนนี้ สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเท่านั้น