Macrophar

เลือกดื่มเกลือแร่ที่ใช่ ท้องเสีย VS ออกกำลังกาย ชดเชยน้ำให้ถูกวิธี

Have Any Questions?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.

เลือกดื่มเกลือแร่ที่ใช่ ท้องเสีย VS ออกกำลังกาย ชดเชยน้ำให้ถูกวิธี

เกลือแร่เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น ควบคุมการไหลเวียนของน้ำ รักษาสมดุลกรด-ด่าง ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท เป็นต้นในชีวิตประจำวัน สามารถได้รับเกลือแร่จากอาหารต่างๆ เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ นม ไข่ เป็นต้น บางครั้งร่างกายก็อาจสูญเสียเกลือแร่ได้มากขึ้น เช่น จากการเสียเหงื่อจากการออกกำลังกาย จากการอาเจียนหรือท้องเสีย เป็นต้น การเลือกดื่มเกลือแร่ทดแทนให้เหมาะสมกับสภาวะของร่างกายนั้นสำคัญเป็นอย่างมาก

เกลือแร่คืออะไร ?

“เกลือแร่” คือ แร่ธาตุที่ช่วยทดแทนการสูญเสียน้ำและแร่ธาตุต่างๆ มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มพลังงาน แร่ธาตุและน้ำในร่างกาย โดยในแต่ละวันร่างกายต้องการเกลือแร่ในปริมาณเพียงเล็กน้อยเพื่อทำให้ร่างกายของเราทำงานได้อย่างเป็นปกติ 

เกิดอะไรขึ้น…หากขาดสมดุลเกลือแร่ในร่างกาย ?

การขาดสมดุลเกลือแร่สามารถพบได้ในคนที่สูญเสียน้ำในร่างกายมาก เช่น เสียเหงื่อจากการออกกำลังกาย อาเจียนหรือท้องเสีย เป็นต้น หากร่างกายเสียสมดุลเกลือแร่ในปริมาณมาก อาจมีอาการแสดงเพียงเล็กน้อย หรืออาจรุนแรงจนก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ตัวอย่างอาการแสดงต่าง ๆ ได้แก่ ไม่มีแรง ปากแห้ง ปากซีด ผิวแห้ง ปัสสาวะน้อยผิดปกติ หรืออาจถึงขั้นหัวใจเต้นผิดปกติ เป็นต้น การชดเชยการสูญเสียน้ำโดยการรับประทานเกลือแร่ทดแทน เพื่อป้องกันการเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและไม่ควรมองข้าม

เกลือแร่ทดแทน มีกี่ประเภท ?

1.เกลือแร่สำหรับออกกำลังกาย
การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายเสียเหงื่อ ซึ่งอาจทำให้ร่างกายสูญเสียเกลือแร่ได้ โดยเฉพาะโซเดียม โพแทสเซียม และคลอไรด์ การสูญเสียเกลือแร่เหล่านี้อาจทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เป็นต้น เกลือแร่สำหรับออกกำลังกายจึงมีส่วนประกอบของเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกาย โดยมักมีปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม และคลอไรด์ สูง เพื่อทดแทนเกลือแร่ที่สูญเสียไปจากการออกกำลังกาย
2.เกลือแร่สำหรับดื่มตอนท้องเสีย
อาการท้องเสียมักเกิดจากการติดเชื้อในทางเดินอาหาร ซึ่งอาจทำให้ร่างกายสูญเสียเกลือแร่ โดยเฉพาะโซเดียม โพแทสเซียม และคลอไรด์ การสูญเสียเกลือแร่เหล่านี้อาจทำให้อาการท้องเสียรุนแรงขึ้น เกลือแร่สำหรับดื่มตอนท้องเสียจึงมีส่วนประกอบของเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกาย โดยมักมีปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม และคลอไรด์ สูง เพื่อทดแทนเกลือแร่ที่สูญเสียไปจากอาการท้องเสีย

เกลือแร่ทั้ง 2 ชนิดสามารถใช้ทดแทนกันได้หรือไม่ ?

ไม่แนะนำ” ให้ผู้ที่มีอาการท้องเสียดื่มเกลือแร่ทดแทนสำหรับการออกกำลังกาย เนื่องจากร่างกายจะสูญเสียน้ำและแร่ธาตุอย่างฉับพลันจากภาวะท้องเสียหรืออาเจียน ซึ่งควรได้รับการทดแทนในทันที แตกต่างจากการออกกำลังกายที่ร่างกายสูญเสียน้ำและน้ำตาลเป็นหลักและเสียแร่ธาตุในปริมาณที่น้อยมาก โดยเกลือแร่สำหรับผู้ออกกำลังกายจะมีปริมาณน้ำตาลที่มากกว่า หากผู้ป่วยท้องเสียดื่มเกลือแร่สำหรับออกกำลังกาย น้ำตาลที่มีปริมาณสูงในเครื่องดื่มจะดึงเอาน้ำเข้าสู่ทางเดินอาหารเพิ่มมากขึ้นทำให้ลำไส้บีบตัวและส่งผลให้เกิดอาการท้องเสียมากขึ้นอีกในเวลาต่อมา
*แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกรในการเลือกรับประทานเกลือแร่ทดแทนที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับภาวะร่างกายต่าง ๆ ได้

Tags :
Uncategorized
Share This :